English | Thai

รูปแบบโบนัส / ผลตอบแทน


I. กำไรจากการขายปลีก (15% - 25%)
กำไรที่ผู้แทนจำหน่ายได้รับโดยตรงเมื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ DXN ให้แก่บุคคลทั่วไปที่มิใช่สมาชิกของ DXN กำไรจากการขายปลีก คือ ผลต่างระหว่างราคาขายตัวแทนจำหน่ายกับราคาขายปลีก


II. โบนัสกลุ่ม (6% - 21%)
ต้องมีคะแนน PPV 1000 คะแนนในแต่ละเดือน

Accumulated Group PV Sales โบนัส
45,000 และสูงกว่า 21 %
32,500 - 44,999 18 %
20,000 - 32499 15 %
10,000 - 19,999 12 %
3000 - 9,999 9%
1000 - 2999 6%

» * *ถ้า SA 21%รักษายอดส่วนตัว 1000 PPV และ 3000 PGPV ได้รับผลประโยชน์ที่ QSA 25%


III. โบนัสกลุ่ม Star (25% - 37%)
ต้องมีตำแหน่ง SA และมีคะแนน PPV 1000 คะแนน และ PGPV 3000 คะแนน** (QSA) ในแต่ละเดือน

ตำแหน่ง SA ติดต่อ จำนวนสายงานของ QSA DGPV โบนัส
6 -
4
5,000
2,500 #
37%
5 -
4
3,000
2,000
35%
4 4 - 33%
3 3 - 31%
2 2 - 29%
1 1 - 27%
0 0 - 25%

» ** PGPV ที่นับรวมยอดส่วนตัว 1000 PPV + 2000 GPV ที่ยังไม่ขึ้นตำแหน่ง QSA

* # สำหรับตำแหน่ง SSD ขึ้นไป ถ้าจำนวนผู้ QSD มากกว่า 1 สายงาน ดังนั้น DGPV สามารถยืมจาก 1 ในผู้ QSD จะลดลง 1 สายงานในการคิดโบนัสผู้นำ


IV. โบนัสพัฒนา (15%)
ต้องมีตำแหน่ง SA และมีคะแนน PPV 1000 คะแนน และ PGPV 3000 คะแนน** (QSA) ในแต่ละเดือน

ระดับของ QSA โบนัส
ชั้นที่ 1 5%
ชั้นที่ 2 4%
ชั้นที่ 3 3%
ชั้นที่ 4 2%
ชั้นที่ 5 1%
Total 15%

** PGPV ที่นับรวมยอดส่วนตัว 1000 PPV + 2000 GPV ที่ยังไม่ขึ้นตำแหน่ง QSA


IV. โบนัสผู้นำ (15%)
ต้องมีตำแหน่ง QSD ขึ้นไป

จำนวนสายงานของ QSD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
คะแนน DGSV ของ QSD ชั้นที่ 1 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
คะแนน DGSV ของ QSD ชั้นที่ 2 และต่ำกว่า - 3% 4.8% 5.8% 6.5% 7.1% 7.6% 8% 8.3% 8.5%
คะแนน DGSV ขั้นต่ำในการรับรอง upline ('000) 2.5 5 7.5 10 10 10 10 10 10 10
จำนวนสายงานของ QSD 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
คะแนน DGSV ของ QSD ชั้นที่ 1 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
คะแนน DGSV ของ QSD ชั้นที่ 2 และต่ำกว่า 8.7% 8.9% 9.1% 9.3% 9.5% 9.6% 9.7% 9.8% 9.9% 10%
คะแนน DGSV ขั้นต่ำในการรับรอง upline ('000) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
  • ติดต่อเรา

    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเยี่ยมชม DXN International ( Thailand ) Co., Ltd.
    54 อาคารบีบี ชั้น 12 ห้อง 1202 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือ โทรศัพท์ 0-2204-0154-8