English | Thai

มังกรเดี่ยว , ตลาดเดียวทั่วโลก , จิตใจเป็นหนึ่งเดียว

19 ปี DXN ประเทศไทยพร้อมงานมอบเข็มเกียรติยศ

ประกาศเรื่องการสร้างสื่อ และขายผลิตภัณฑ์ DXN ออนไลน์

ประกาศเรื่องการนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นเท็จ หรือเกินจริง

ประกาศขอความร่วมมือตัวแทนให้หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องหมาย สินค้า หรือชื่อโดเมนโดยไม่ได้รับอนุญาต

ไฮไลท์

  • ติดต่อเรา

    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเยี่ยมชม DXN International ( Thailand ) Co., Ltd.
    54 อาคารบีบี ชั้น 12 ห้อง 1202 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือ โทรศัพท์ 0-2204-0154-8